İcazələr
İcazənin adı
İcazəni verən qurum
Yaşıllığın götürülməsi vərəqi.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Balıqovlama bileti.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ