İcazələr
İcazənin adı
İcazəni verən qurum
İdxal Karantin İcazəsi.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
İpoteka kağızının qeydiyyatı.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
İpoteka kağızının əlavə qeydiyyatı.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
İpoteka kağızının xitamı.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ