İcazələr
İcazənin adı
İcazəni verən qurum
Bələdiyyə torpaqlarına dair rəy məktubu.
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
Baytarlıq sertifikatı (şəhadətnaməsi).
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Baza radiostansiyanın istismarına icazə.
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
Balıqovlama bileti.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ