İcazələr
İcazənin adı
İcazəni verən qurum
Dağ mədən işləri İnkişafı Planının razılaşdırılması.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ