İcazələr
İcazənin adı
İcazəni verən qurum
Fitosanitar Sertifikatı.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ