İcazələr
İcazənin adı
İcazəni verən qurum
Gəminin limana gəlişinin rəsmiləşdirilməsi.
Dövlət Dəniz Administrasiyası
Gigiyenik sertifikat.
Səhiyyə Nazirliyi
"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ