İcazələr
İcazənin adı
İcazəni verən qurum
Gəminin limana gəlişinin rəsmiləşdirilməsi.
Dövlət Dəniz Administrasiyası
Gigiyenik sertifikat.
Səhiyyə Nazirliyi
Genişzolaqlı texnologiyalara aid baza stansiyasının istismarına icazə.
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ