İcazələr
İcazənin adı
İcazəni verən qurum
Keyfiyyət sertifikatı.
İqtisadiyyat Nazirliyi
"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ