İcazələr
İcazənin adı
İcazəni verən qurum
Minimum heyət tərkibi haqqında şəhadətnamə.
Dövlət Dəniz Administrasiyası
Mənzil sertifikatlarının dövlət reyestrindən çıxarış.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
Mənşə sertifikatı.
İqtisadiyyat Nazirliyi
"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ