İcazələr
İcazənin adı
İcazəni verən qurum
Nömrə resurslarının ayrılması və istifadəsinə icazə.
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ