İcazələr
İcazənin adı
İcazəni verən qurum
Qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması barədə arayış.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
Qiymətli kağızlarla girova xitam.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ