İcazələr
İcazənin adı
İcazəni verən qurum
Radiorele xəttinin istismarına icazə.
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
Radioyayım ötürücüsünün istismarına icazə.
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
Radiostansiyanın istismarına icazə.
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ