İcazələr
İcazənin adı
İcazəni verən qurum
Sənaye mülkiyyəti obyekti üçün patent.
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadəyə icazə.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ