İcazələr
İcazənin adı
İcazəni verən qurum
Torpaq sahəsinin ayrılması
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
Tanınma sertifikatı.
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
TV ötürücüsünün istismarına icazə.
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
Telekommunikasiya vasitə və qurğularına uyğunluq sertifikatının verilməsi.
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
Texniki Təhlükəsizlik Sertifikatı.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ