İcazələr
İcazənin adı
İcazəni verən qurum
Yerüstü peyk rabitə stansiyasının istismarına icazə.
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
Yol verilən tullantı və axıntı həddlərinin təsdiq edilməsi.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Yaşıllığın götürülməsi vərəqi.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ