İcazələr
Dini təyinatlı ədəbiyyatın (kağız və elektron daşıyıcılarında), audio və videomaterialların, mal (məmulatların) və dini məzmunlu başqa məlumat materiallarının istehsalına, idxalına, ixracına və yayılmasına razılıq.
İcazə haqqında ətraflı məlumat Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı haqqında məlumat

İcazənin adı
Dini təyinatlı ədəbiyyatın (kağız və elektron daşıyıcılarında), audio və videomaterialların, mal (məmulatların) və dini məzmunlu başqa məlumat materiallarının istehsalına, idxalına, ixracına və yayılmasına razılıq.


İcazəni verən icra orqanın adı
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi

İcazəni verən icra orqanın adı
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi


Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (DQİDK)

Ünvan: AZ1001, Bakı, Səbail, Əhməd Cavad, 12 

Telefon: (+994 12) 492-67-47, (+994 12) 492-69-85, (+994 12) 492-93-33 

Faks: (+994 12) 492-93-33 

Website: www.scwra.gov.az  

Email:  info@scwra.gov.az  

"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ