İcazələr
İonlaşdırıcı şüa mənbələrindən istifadə edən müəssisə və təşkilatların radioloji-gigiyenik pasportu.
İcazə haqqında ətraflı məlumat Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı haqqında məlumat

İcazənin adı
İonlaşdırıcı şüa mənbələrindən istifadə edən müəssisə və təşkilatların radioloji-gigiyenik pasportu.


Əlavə məlumat
Əhalinin (işçilərin) radiasiya təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği
Ödənişsiz.


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı
10 gün.


İcazənin güvvədə olduğu müddət
1 il.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

1)Müraciət edən təşkilatdan ərizə


2)Nazirlər Kabinetindən manbənin gətirilməsinə icazə


3)İstehsalçıdan mənbələrin texniki xarakteristikasını əks etdirən sənəd (sertifikat)


4)Müraciət edən təşkilat tərəfindən cavabdeh şəxsin təyini barədə əmr


5)Nüvə və Radioloji Fəaliyyətin Tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyi və Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin birgə obyektin radioloji müayinə aktı.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını)

1) "Sanitariya epidemioloji salamatlıq haqqında" 10.11.1992 tarixli 371 saylı Qanun;


2)"Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında" 423-IQ saylı, 30.12.1997 tarixli Qanun;


3) 2.6.1.1192-90 nömrəli sanitariya norma və qaydaları;


4) 26.05.1987-ci il tarixli 76/87 nömrəli radioloji təhlükəsizlik normaları;


5) ”Ərazi, müəssisə və təşkilatların radioloji-gigiyenik pasportlarının forması və tərtib edilməsi Qaydası”nın və “Fərdi şüalanma dozalarının uçotu və onlara nəzarət Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.08.1999-cu il tarixli, 134 nömrəli qərarı.


İcazəni verən icra orqanın adı
Fövqəladə Hallar Nazirliyi

İcazəni verən icra orqanın adı
Fövqəladə Hallar Nazirliyi


Fövqəladə Hallar Nazirliyi

Ünvan: AZ1073, Bakı, Yasamal, Mikayıl Müşfiq, m.501

Telefon: (+994 12) 512-00-61, (+994 12) 512-00-28, (+994 12) 512-00-29, (+994 12) 112

Faks: (+994 12) 512-00-46

Website: www.fhn.gov.az

Email:  info@fhn.gov.az  

"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ