İcazələr
Neft və təbii qaz üzrə təhlükəli təsərrüfat növlərinə, tullantılara və ətraf mühitə zərərli maddələrin atılmasına xüsusi icazəni vermək, müqavilələri (kontraktları) bağlamaq, limitləri və kvotaları müəyyən etmək, təbiətdən istifadəyə xüsusi icazə.
İcazə haqqında ətraflı məlumat Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı haqqında məlumat

İcazənin adı
Neft və təbii qaz üzrə təhlükəli təsərrüfat növlərinə, tullantılara və ətraf mühitə zərərli maddələrin atılmasına xüsusi icazəni vermək, müqavilələri (kontraktları) bağlamaq, limitləri və kvotaları müəyyən etmək, təbiətdən istifadəyə xüsusi icazə.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği
Qanunvericilikdə ödəniş nəzərdə tutulmayıbdır.


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı
35-45 gün.


İcazənin güvvədə olduğu müddət
Qanunvericilkdə müəyyən edilmədiyindən ümumi müddətlər tətbiq edilir.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı
Qanunvericlikdə müəyyən edilməyib.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını)
1) "Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Maddə 4.1.12
Tarix: 08.06.1999
№ 678-İQ
2) «Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Tarix: 30.08.2000
№ 392.


İcazəni verən icra orqanın adı
Dövlət Neft Şirkəti

İcazəni verən icra orqanın adı
Dövlət Neft Şirkəti


Dövlət Neft Şirkəti

Ünvan: AZ1000,Bakı,Səbail,Neftçilər,73

Telefon: (+994 12) 492-07-45, (+994 12) 497-22-98

Faks: (+994 12) 493-64-92

Website: www.socar.az  

"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ