İcazələr
Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülkü məsuliyyətin maliyyə təminatı haqqında şəhadətnamə.
İcazə haqqında ətraflı məlumat Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı haqqında məlumat

İcazənin adı
Neftlə çirkləndirmədən vurulan zərərə görə mülkü məsuliyyətin maliyyə təminatı haqqında şəhadətnamə.


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı
5 iş günü.


İcazənin güvvədə olduğu müddət
Müddətsiz.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı
Neftlə çirkləndirilmə hallarında gəmi sahibinin məsuliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə gəmi sahibi sığorta və ya digər maliyyə təminatı təqdim etməldir.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını)
1. Neftlə çirkləndirilmə hallarında vurulmuş zərər üzrə mülki məsuliyyət haqqında 1969-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiya
2. Neftlə çirkləndirilmə hallarında zərər üzrə mülki məsuliyyət haqqında 1969-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiyada dəyişikliklər edilməsi haqqında 1992-ci il tarixli Protokol.


İcazəni verən icra orqanın adı
Dövlət Dəniz Administrasiyası

İcazəni verən icra orqanın adı
Dövlət Dəniz Administrasiyası


Dövlət Dəniz Administrasiyası

Ünvan: AZ1003, Bakı, Səbail, Xanlar, 1-ci Bayıl döngəsi, 2в 

Telefon: (+994 12) 497-44-05 

Faks: (+994 12) 497-44-06 

Website:  www.ardda.gov.az  

Email: info@ardda.gov.az  

"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ