İcazələr
Zooloji kolleksiyaların yaradılmasına, zənginləşdirilməsinə, onlarla ticarətə, habelə Azərbaycan Respublikasına gətirilməsinə, onun hüdudlarından kənara göndərilməsinə və aparılmasına icazə.
İcazə haqqında ətraflı məlumat Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı haqqında məlumat

İcazənin adı
Zooloji kolleksiyaların yaradılmasına, zənginləşdirilməsinə, onlarla ticarətə, habelə Azərbaycan Respublikasına gətirilməsinə, onun hüdudlarından kənara göndərilməsinə və aparılmasına icazə.


İcazəni verən icra orqanın adı
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

İcazəni verən icra orqanın adı
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi


Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Ünvan: AZ1073,Bakı,Yasamal,Kazım Kazımzadə,100A
Telefon: (+994 12) 492-59-07, (+994 12) 538-85-08, (+994 12) 538-04-81
Faks: (+994 12) 492-59-07
Website: www.eco.gov.az
Email: ecologiya.nazirliyi@gmail.com 

"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ